Alte misiuni și operații la care au participat militari români


Armata României a avut o contribuție importantă la menținerea păcii și stabilității internaționale, prin participarea, în mod constant, a unui număr însemnat de militari care au executat misiuni individuale de observare și monitorizare în diverse zone ale globului sub egida NATO, ONU și UE, în conformitate cu solicitările de sprijin adresate și angajamentele internaționale asumate, astfel:

ALBA (OSCE) - Forța Multinațională de Protecție din Albania
Perioada: 14.04.1997-24.07.1997

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1101 pentru a stabili o operațiune de stabilizare a situației din Albania, de la începutul anului 1997.
Corpul 3 de armată italian și-a asumat responsabilitatea misiunii, Operațiunea Alba fiind prima misiune multinațională condusă de Italia de la al Doilea Război Mondial.
Cele unsprezece națiuni care au participat la această operațiune au fost Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Grecia, Italia, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Turcia.

EUMM – Misiune UE de monitorizare din Georgia
Perioada: 22.07.2009 - prezent

EUMM contribuie la stabilizarea, normalizarea și consolidarea încrederii între părțile implicate în conflict în urma războiului dintre Rusia și Georgia, din anul 2008.
Misiunea asigură monitorizarea civilă a acțiunilor părților, inclusiv respectarea deplină a acordului în 6 puncte intermediat de UE și măsurile ulterioare de punere în aplicare pe întreg teritoriul Georgiei. Aceasta furnizează informații, de asemenea, politicii europene în sprijinul unei soluții politice durabile pentru Georgia.

KVM (OSCE) – Misiune de verificare Kosovo, Skopje Macedonia de Nord
Perioada: 20.08.2000-23.05.2003

Misiunea de verificare Kosovo (KVM) a fost o misiune OSCE pentru a verifica dacă forțele sârbe și iugoslave respectă Acordul ONU pentru a pune capăt atrocităților din Kosovo, a retrage forțele armate din Kosovo și a respecta acordul de încetare a focului.

Spillover Monitor Mission – Misiune de monitorizare OSCE, Macedonia de Nord
Perioada: 15.10.2001-15.12.2003

Obiectivul misiunii a fost de a monitoriza evoluțiile de-a lungul granițelor țării gazdă cu Serbia și în alte zone ale țării gazdă care ar putea suferi de pe urma conflictului din fosta Iugoslavie, pentru a promova respectarea integrității teritoriale, menținerea păcii, stabilității și securității și pentru a ajuta la prevenirea unui posibil conflict în regiune.

EUFOR CONCORDIA –Misiune UE de menținere a păcii
Perioada: 31.03.2003-15.12.2003

EUFOR Concordia a fost o misiune de menținere a păcii a Uniunii Europene (UE) în Republica Macedonia de Nord, care a început la 31 martie 2003. UE a preluat operațiunea NATO Allied Harmony și a desfășurat aproximativ 300 de militari pentru a asigura securitatea monitorilor UE și ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) devenind astfel prima operațiune militară a UE.
Misiunea europeana de mentinere a pacii a fost formată din 320 de soldati si 80 de civili proveniti din 27 de tari - 13 din UE si alte 14 care au dorit sa participe la aceasta misiune, printre ele aflandu-se si Romania, tară candidată la aderare.

UNAMIR II (ONU) –Misiunea de asistență din Rwanda
Perioada: 06.03-15.04.1994

Misiunea Națiunilor Unite de Asistență pentru Rwanda (UNAMIR) a fost înființată de Rezoluția 872 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite la 5 octombrie 1993, în vederea încheiereii Războiului civil din Rwanda.
UNAMIR II a coordonat discuțiile de pace între guvernul hutu și FPR. În cadrul misiunii ONU au participat circa 5.500 de militari.
UNAMIR s-a retras din Rwanda în 1996, în urma retragerii sprijinului de către guvernul condus de FPR.

UNOA (ONU) - Grupul tehnic de la Oficiul ONU din Angola
Perioada: 09.2002-02.2003

Oficiul Națiunilor Unite în Angola (UNOA) a fost înființat și încadrat cu personalul necesar pentru a asigura legătura cu organele politice, militare, polițienești și alte autorități civile, în vederea examinării măsurilor eficiente pentru restabilirea păcii, asistență poporului angolez în domeniul consolidării capacităților, asistenței umanitare, promovării drepturilor omului și coordonarea altor activități.

UNMEE (ONU) - Misiunea de observare din Etiopia și Eritreea
Perioada: 09.10.2000-05.2008

Misiunea Națiunilor Unite în Etiopia și Eritreea (UNMEE) a fost înființată de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în iulie 2000 pentru a monitoriza încetarea focului în războiul de graniță care a început în 1998 între Etiopia și Eritreea.
Misiunea a fost pusă în aplicare pentru a delimita oficial granița dintre cele două țări dar a fost abandonată oficial în iulie 2008, după ce a întâmpinat dificultăți serioase în susținerea trupelor din cauza opririlor de combustibil și după luarea în considerare a opțiunilor rămase.

MINUCI –UNOCI (ONU) - Misiunea ONU din Coasta de Fildeș
Perioada: aprilie 2003 - în desfășurare

Misiunea a fost înființată prin Rezoluția 1479 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la 13 mai 2003 și a fost succedata de Operația Națiunilor Unite în Côte d'Ivoire (UNOCI) la 4 aprilie 2004.

UNMIL (ONU) – Liberia
Perioada: 2004 –2016

Misiunea Națiunilor Unite în Liberia (UNMIL) a fost o misiune de menținere a păcii înființată în septembrie 2003 pentru a monitoriza acordul de încetare a focului în Liberia, ca urmare a demisiei președintelui Charles Taylor și a încheierii celui de-al doilea război civil din Liberia.
Misiunea de menținere a păcii a fost încheiată în mod oficial la 30 martie 2018.

ONUB – misiune de observare în Burundi
Perioada: 2004-2006

Operațiunea Națiunilor Unite în Burundi (ONUB) a fost înființată de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în anul 2004 pentru a asigura continuarea Acordului de pace și reconciliere de la Arusha semnat la 28 august 2000.
Inițial, ONUB a constat din 5.650 de militari, 120 de polițiști civili și personal de sprijin sub forma a 200 de observatori militari și 125 de ofițeri de stat major.
Misiunea s-a încheiat la 1 ianuarie 2007.

UNMIN – misiune de observare NEPAL
Perioada: martie 2007-iulie 2011

Organizația Națiunilor Unite a primit o cerere de asistență și a stabilit misiunea politică Misiunea Națiunilor Unite în Nepal (UNMIN) la 23 ianuarie 2007 pentru a monitoriza dezarmarea rebelilor maoiști și pregătirile pentru alegerile pentru Adunarea Constituantă din 2007.
Misiunea a ajutat la implementarea aspectelor cheie ale Acordului cuprinzător de pace care a pus capăt conflictului armat intern. Mandatul a fost prelungit ulterior, iar UNMIN și-a încetat operațiunile pe 15 ianuarie 2011.

GROM (OSCE) - Misiunea de observare din Republica Moldova – Transnistria
Perioada 19.04.1992-02.1993

În 1992, o grupă de observatori militari români s-a aflat în Transnistria, în zona de securitate aflată de o parte şi de alta a Nistrului.

UNMOVIC – Irak
Perioada 17.12.1999- iunie 2007

Comisia de Monitorizare, Verificare și Inspecție a Națiunilor Unite (UNMOVIC) a fost creată prin adoptarea rezoluției 1284 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 17 decembrie 1999 și misiunea sa a durat până în iunie 2007.
UNMOVIC urma să înlocuiască fosta Comisie Specială a Națiunilor Unite (UNSCOM) pentru a continua mandatul de dezarmare a Irakului de armele de distrugere în masă și pentru a opera un sistem de monitorizare și verificare continuă pentru respectarea de către Irak a obligațiilor sale în domeniu.

UNOMIG - Misiunea de observare a Națiunilor Unite în Georgia
Perioada – iulie 1993-iunie 2009

Misiunea de observare a Națiunilor Unite în Georgia (UNOMIG) a fost înființată prin Rezoluția 858 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în august 1993 pentru a verifica respectarea acordului de încetare a focului din 27 iulie 1993 între Republica Georgia și forțele din Abhazia, acordând o atenție specială situația din orașul Sukhumi, Georgia.
De asemenea, UNOMIG a investigat rapoartele privind încălcările de încetare a focului, să încercat să rezolve incidentele apărut între părțile implicate și a raportat Secretarului General al Națiunilor Unite cu privire la punerea în aplicare a mandatului său.
88 de consilieri militari au fost autorizați să fie dislocați în regiune.
Misiunea s-a încheiat la 15 iunie 2009, când Rusia a respins prelungirea misiunii. Ultimii observatori au părăsit regiunea la 15 iulie 2009.

EUSEC Congo
Perioada: 2005-2016

EUSEC Congo este o misiune de consiliere și de asistență condusă de Uniunea Europeană (UE) în domeniul reformei sectorului de securitate (RSS) în Republica Democratică Congo.
Misiunea a fost înființată pentru a sprijini autoritățile congoleze în cadrul creării unui aparat de apărare capabil de a garanta securitatea congolezilor, respectând totodată normele democratice, drepturile omului și statul de drept, principiile bunei guvernanțe publice și transparenței.

GRANBY – Golful Piersic
Perioada – 1991

În luna februarie a anului 1991, pentru prima dată după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, militarii români au participat la misiuni în afara granițelor țării. Ei au acționat, în zona Golfului Persic, cu un spital de campanie ce a fost dislocat în localitatea Al Jubayl din Arabia Saudită și care a fost destinat asigurării asistenței medicale trupelor participante în cadrul operațiunii britanice , , Granby" desfășurate în timpul Războiului din Golf.
Evoluția rapidă a evenimentelor și deznodământul fără pierderi al operațiunii , , Furtună în deșert" au făcut ca spitalul militar să-și încheie misiunea după o scurtă perioadă de timp, aproximativ o lună. Aceasta a fost printre primele colaborări în domeniul militar, în condiții reale, între o unitate provenită dintr-o armată integrată înainte de anul 1989 în Tratatul de la Varșovia și o structură militară NATO, reprezentată de armata britanică.

UNAMA – Misiune ONU de asistenţă în Afganistan
Perioada 2002 –prezent

Misiunea de Asistență a Națiunilor Unite în Afganistan (UNAMA) este o Misiune Politică Specială a ONU înființată pentru a ajuta statul și poporul din Afganistan să pună bazele păcii și dezvoltării durabile.
UNAMA a fost înființată la 28 martie 2002 prin Rezoluția 1401 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Mandatul său inițial a fost să sprijine punerea în aplicare a Acordului de la Bonn (decembrie 2001). Revizuit anual, acest mandat a fost modificat de-a lungul timpului pentru a reflecta nevoile țării și a fost prelungit în unanimitate pentru șase luni, la 17 septembrie 2021, de către Consiliul de Securitate al ONU.